Inflatiecorrectie

Inflatiecorrectie, abonnementsprijzen veranderen

Elk jaar stijgen de prijzen in Nederland door inflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom verhogen wij jaarlijks op 1 maart onze abonnementsprijzen. Hiervoor gebruiken wij het inflatiepercentage dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vaststelt, de zogenaamde inflatiecorrectie. In 2022 is de inflatiecorrectie 10%. 

Inflatiecorrectie

Waarom vindt inflatiecorrectie plaats?

Jaarlijks stijgen de prijzen van producten en diensten. Onze kosten stijgen dus ook. Daarom passen wij jaarlijks de abonnementsprijs aan.

Hoe berekenen we je nieuwe maandbedrag?

Om het zelf te berekenen doe je het volgende:

Pak het bedrag van je abonnement. Doe dit keer 10%. Dit bedrag ga je meer betalen per maand (we ronden af op 0,05 cent, bijv. 0,23 wordt 0,25).

Hoe heb ik informatie gekregen over de inflatiecorrectie?

De inflatiecorrectie is onderdeel van de algemene voorwaarden van je abonnement. En je krijgt de aankondiging van de inflatiecorrectie per e-mail .

Dit staat er in je de algemene voorwaarden over de inflatiecorrectie:

“Het tarief van jouw abonnement wordt jaarlijks op 1 maart verhoogd volgens de CBS Consumentenprijsindex over het afgelopen jaar. Als de CBS Consumentenprijsindex negatief is zullen de prijzen niet worden aangepast."

Wanneer gaat de correctie in?

Wij passen de abonnementsprijs elk jaar aan op 1 maart. We verrekenen de inflatie niet met terugwerkende kracht.

Waar komt het percentage (10%) vandaan?

Wij volgen de berekening (consumentenprijsindex, CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor 2022 heeft het CBS een correctie berekend van 10%. Je maandelijkse abonnementsprijs gaat met dit percentage omhoog. Dat is de gemiddelde inflatie over het jaar 2022. Meer informatie over inflatie vind je op de website van het CBS.

Mag ik nu opzeggen?

De prijswijziging zal 30 dagen na de aankondiging daarvan, ingaan. Als je niet akkoord gaat met de prijswijziging, kun je binnen 30 dagen de overeenkomst met ons opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.